SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2017-05-31T16:16:30Z
dcdateavailable2017-05-31T16:16:30Z
dcdateissued1934
dcidentifier000304989
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12917
dcformatextent221 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem československého akademického spolku Právník
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczeděti
dcsubjectczemajetkoprávní vztahy
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczemanželství
dcsubjectczeopatrovnictví
dcsubjectczeporučenství
dcsubjectczerodina
dcsubjectczerodinné vztahy
dcsubjectczevyživovací povinnost
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengchildren
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengmarriage
dcsubjectengcustodianship
dcsubjectengguardianship
dcsubjectengfamily
dcsubjectengfamily relationships
dcsubjectengsupport (domestic relations)
dcsubjectengfamily relations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeRodinné právo
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccess221 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN