SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2017-06-09T11:42:09Z
dcdateavailable2017-06-09T11:42:09Z
dcdateissued1925
dcidentifier000604352
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13285
dcformatextent38 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem Academie
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectengpublic administration
dctitleczeVývoj organisace veřejné správy v republice československé
dctypespravni-pravo
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccess38 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN