Abstract(s)

Obsah knihy: 1. Velkostatek a malostatek; 2. Agrárně-statistická data; 3. Stanovisko československých politických stran k pozemkové reformě; 4. Představení základních myšlenek československé pozemkové reformy; 5. Výsledek dosavadních prováděcích prací pozemkového úřadu; 6. Kritika.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWorliczek, Camillo
dcdateaccessioned2017-06-09T11:57:36Z
dcdateavailable2017-06-09T11:57:36Z
dcdateissued1925
dcidentifier000612611
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13313
dcdescriptionabstractczeObsah knihy: 1. Velkostatek a malostatek; 2. Agrárně-statistická data; 3. Stanovisko československých politických stran k pozemkové reformě; 4. Představení základních myšlenek československé pozemkové reformy; 5. Výsledek dosavadních prováděcích prací pozemkového úřadu; 6. Kritika.
dcformatextent265 s.
dclanguageger
dcpublisherVerlag Gebrüder Stiepel Ges. m. b. H.
dcsubjectczepozemkové reformy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengland reform
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitlegerGrundlagen, Grundgedanken und Kritik der tschechoslowakischen Bodenreform
dctitlealternativeczeZáklady, základní myšlenky a kritika československé pozemkové reformy
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialReichenberg i. B.
dcrightsopenaccess265 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeHISTORIC_FRAKTUR