SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBráf, Albín
dcdateaccessioned2017-07-14T08:45:03Z
dcdateavailable2017-07-14T08:45:03Z
dcdateissued1897]
dcidentifier000292787
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13365
dcformatextent184-208 s.
dclanguagecze
dcpublishers.n.
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczesamospráva
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitleczeO některých starších a novějších projektech rakouských v příčině samosprávy
dctypeustavni-pravo
dctermsspatial[S.l.
dcrightsopenaccess184-208 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN