SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHeller, Jan
dcdateaccessioned2017-07-17T10:35:10Z
dcdateavailable2017-07-17T10:35:10Z
dcdateissued1905
dcidentifier000673491
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13529
dcformatextent170 s.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczeelektřina
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczevlastnické právo
dcsubjectengelectricity
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengright of property
dctitleczeZákladové práva elektřiny
dctypeobcanske-pravo
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess170 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN