page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStieber, Miloslav
dcdateaccessioned2017-12-08T13:20:10Z
dcdateavailable2017-12-08T13:20:10Z
dcdateissued1902
dcidentifier000314834
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13745
dcformatextent85 s., [13] s. tabulek.
dclanguagecze
dcpublisherBursík & Kohout
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczevěcná břemena
dcsubjectczeveřejné dražby
dcsubjectczeprávo -- exekuce
dcsubjectczeoceňování majetku
dcsubjectczeprávo -- Rakousko
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengeasements
dcsubjectengauctions
dcsubjectenglaw
dcsubjectengvaluation
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitleczeUhražovací kapitál služebností a reálných břemen : studie z rakouského exekučního řádu
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess85 s., [13] s. tabulek.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN