Abstract(s)

Kniha obsahuje životopisné medailonky 14 nejvýznamnějších švýcarských právníků druhé poloviny devatenáctého a první poloviny dvacátého století, a to včetně fotografií.

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2031-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorSchultheß, Hans
dcdateaccessioned2020-09-19T15:42:01Z
dcdateavailable2020-09-19T15:42:01Z
dcdateissued1945
dcidentifier000306471
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1388
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje životopisné medailonky 14 nejvýznamnějších švýcarských právníků druhé poloviny devatenáctého a první poloviny dvacátého století, a to včetně fotografií.
dcformatextentxxxiv, 514 s.
dclanguageger
dcpublisherSchulthess & CO. AG.
dcsubjectczeprávníci
dcsubjectcze18.-19. století
dcsubjectczeŠvýcarsko
dcsubjectenglawyers
dcsubjectengSchweiz
dctitlegerSchweizer Juristen der letzten Hundert Jahre
dctitlealternativeczeŠvýcarští právníci posledních sta let
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialZürich
dccontributorauthor-of-introductionHuber, Max
dccontributorauthor-of-introductionHis, Max
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2031-01-01