page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWorel, Josef Oskar
dcdateaccessioned2017-12-15T07:34:05Z
dcdateavailable2017-12-15T07:34:05Z
dcdateissued1900
dcidentifier000676713
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13917
dcformatextent102 s.
dclanguagecze
dcpublisherVáclav Kraus
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectczeprameny práva
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengsources of law
dctitleczeSoustavný přehled literatury a judikatury české nových justičních zákonů se týkající do konce r. 1899 vydané
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Táboře
dcrightsopenaccess102 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN