SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJellinek, Georg
dcdateaccessioned2019-10-01T12:09:07Z
dcdateavailable2019-10-01T12:09:07Z
dcdateissued1906
dcidentifier000876098
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14706
dcformatextentxx, 866 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem Jana Laichtera
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczesociologie
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengsociology
dctitleczeVšeobecná státověda
dctypeustavni-pravo
dctermsspatialV Praze
dccontributortranslatorFoustka, Břetislav
dccontributortranslatorFraněk, Jaroslav
dccontributortranslatorNeudert, Jindřich
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN