page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPísecký, Pavel
dcdateaccessioned2019-10-01T13:13:44Z
dcdateavailable2019-10-01T13:13:44Z
dcdateissued[1921]
dcidentifier000724016
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14714
dcformatextent60 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Fr. Švejda
dcsubjectczebytové právo
dcsubjectczestavební právo
dcsubjectczenájemníci
dcsubjectenghousing law
dcsubjectengbuilding law
dcsubjectengtenants
dctitleczeOchrana nájemníků, bytová péče a podpora stavebního ruchu : (zákon z 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., zákon z 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., nařízení vl. r. čsl. z 21.5.1921, č. 191 Sb. z a n. atd.)
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN