SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVančura, Josef
dcdateaccessioned2019-10-04T06:27:19Z
dcdateavailable2019-10-04T06:27:19Z
dcdateissued1915
dcidentifier000485528
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14890
dcformatextent57 s.
dclanguagecze
dclanguagegrc
dcpublisherNákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
dcsubjectczepapyrové svitky
dcsubjectczeexekuce
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengpapyrus scrolls
dcsubjectengexecutions (law)
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeExekuční listiny dle práva papyrů : poctou k sedmdesátým narozeniným dvor. rady prof. dra Emila Otta
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN