SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLameš, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-08-11T12:05:27Z
dcdateavailable2016-08-11T12:05:27Z
dcdateissued1938
dcidentifier000282136
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1504
dcformatextent52 s. mp.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Historického klubu
dcsubjectczedějiny
dctitleczeHistorický atlas pro střední a odborné školy [kartografický dokument]
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcdescriptionedition1. vyd.
dcrightsopenaccess52 s. mp.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN