page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvoboda, Emil
dcdateaccessioned2019-10-08T12:45:46Z
dcdateavailable2019-10-08T12:45:46Z
dcdateissued1923
dcidentifier000523316
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15098
dcformatextent45 s.
dclanguagecze
dcpublisherVšehrd
dcsubjectczevěcná práva
dcsubjectczerights in rem
dctitleczeVěcná práva užívací
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptioneditionautoris. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN