Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2038-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRouček, František
dcdateaccessioned2016-08-11T12:06:11Z
dcdateavailable2016-08-11T12:06:11Z
dcdateissued1941
dcidentifier000317938
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1524
dcformatextent340 s.
dclanguagecze
dcpublisherA. Hubínek
dcsubjectczeteorie poznání
dcsubjectczeúčinnost a platnost práva
dcsubjectczeinterpretace práva
dcsubjectengtheory of knowledge
dcsubjectengeffectiveness and validity of law
dcsubjectinterpretation of law
dctitleczeVýklad a použití zákonů v praksi : interpretace a aplikace zákonů, nařízení, stanov, smluv, rozhodnutí a jiných norem právních pro právníky i neprávníky
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2038-01-01