page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrčmář, Jan
dcdateaccessioned2019-10-16T07:42:53Z
dcdateavailable2019-10-16T07:42:53Z
dcdateissued1928
dcidentifier000300206
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15238
dcformatextent349 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku československých právníků "Všehrd"
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedržba
dcsubjectczevěcná práva
dcsubjectczevlastnické právo
dcsubjectczezástavní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengpossession (law)
dcsubjectengrights in rem
dcsubjectengright of property
dcsubjectengliens
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePrávo občanské. II., Práva věcná
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2021-01-01