SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorKrčmář, Jan
dcdateaccessioned2019-10-21T12:37:39Z
dcdateavailable2019-10-21T12:37:39Z
dcdateissued1924
dcidentifier000526815
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15518
dcformatextent282 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Ministerstva spravedlnosti
dcsubjectczedluhopisy
dcsubjectczedarování
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengbonds
dcsubjectengdonations
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeVšeobecná část občanského zákoníka a právo obligační : (všeobecná část, darování, smlouva schovací, půjčka, zápůjčka a zmocnění) : Návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition2. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2021-01-01