page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFux, Boleslav
dcdateaccessioned2019-10-21T13:43:59Z
dcdateavailable2019-10-21T13:43:59Z
dcdateissued[1927]
dcidentifier000614946
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15586
dcformatextent621 s.
dclanguagecze
dcpublisherTiskem Státní tiskárny
dcsubjectczepřímé daně
dcsubjectczedaňové řízení
dcsubjectengdirect taxation
dcsubjectengtax procedure
dctitleczeKomentář k daňové reformě. Část I., Zákon o přímých daních
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition4. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2023-01-01