Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2039-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRouček, František
dccontributorotherSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2019-11-15T12:58:45Z
dcdateavailable2019-11-15T12:58:45Z
dcdateissued1936
dcidentifier000286007
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15654
dcformatextent866 s.
dclanguagecze
dcpublisherPrávnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectczePodkarpatská Rus (Ukrajina)
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengSlovakia
dcsubjectengCarpathian Ruthenia (Ukraine)
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeKomentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý, (§§ 859 až 1089)
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2039-01-01