Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2048-11-01
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHobbes, Thomas
dcdateaccessioned2019-11-18T14:42:46Z
dcdateavailable2019-11-18T14:42:46Z
dcdateissued1941
dcidentifier000288051
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15694
dcformatextent375 s., [4] obr. příl.
dclanguagecze
dcpublisherMelantrich
dcsubjectczestátní moc
dcsubjectczepolitická filozofie -- 17. století
dcsubjectczestát a církev
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczečlověk a společnost
dcsubjectczespolečenská smlouva
dcsubjectengpolitical philosophy
dcsubjectengchurch and state
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectengman and society
dcsubjectengsocial contract
dctitleczeLeviathan, neboli, O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského
dctypepravni-teorie
dctermsspatialV Praze
dccontributortranslatorMertl, Jan
dccontributortranslatorHrůša, Josef
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2048-11-01