Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2039-01-01
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRouček, František
dcdateaccessioned2019-11-20T13:30:44Z
dcdateavailable2019-11-20T13:30:44Z
dcdateissued1924
dcidentifier000304756
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15758
dcformatextent56 s.
dclanguagecze
dcpublisherMinisterstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczenávrh zákona
dcsubjectczeobčanský zákoník
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczePodkarpatská Rus (Ukrajina)
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengCarpathian Ruthenia (Ukraine)
dcsubjectengSlovakia
dctitleczeRevise občanského zákona : záznamy z porad slovenské komise pro obor občanského práva v Bratislavě. II.
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2039-01-01