page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorChaloupecký, Václav
dcdateaccessioned2020-03-10T14:47:30Z
dcdateavailable2020-03-10T14:47:30Z
dcdateissued1930
dcidentifier000130967
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/16178
dcformatextent251 s.
dclanguagecze
dcpublisherČin
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectczeEvropa
dcsubjectenghistory
dcsubjectengSlovakia
dcsubjectcze20. století
dctitleczeZápas o Slovensko 1918
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2021-12-01