SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeingart, Miloš
dcdateaccessioned2016-08-11T12:05:50Z
dcdateavailable2016-08-11T12:05:50Z
dcdateissued1923
dcidentifier000273135
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1630
dcformatextent577 s.
dclanguagecze
dcpublisherUniversita Komenského. Filosofická fakulta
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczehistoriografie
dcsubjectczeLiterární památky
dcsubjectczerukopisy
dcsubjectczeByzanc
dctitleczeByzantské kroniky v literatuře církevněslovanské : přehled a rozbor filologický. Část II.
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Bratislavě
dcdescriptionnoteczePřívazek k: Byzantské kroniky v literatuře církevněslovanské : přehled a rozbor filologický. Část I.
dcrightsopenaccess577 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN