page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČermák, Kliment
dcdateaccessioned2016-08-11T12:12:06Z
dcdateavailable2016-08-11T12:12:06Z
dcdateissued1911
dcidentifier000274557
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/167
dcformatextent120 s.
dclanguagecze
dcpublisherPavel Körbr
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczehistorický vývoj
dcsubjectczekrálovská města
dctitleczeČáslavsko
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeVýňatek z vlastivědného díla "Království české".
dcrightsopenaccess120 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN