SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRoubík, František
dcdateaccessioned2016-08-11T12:04:14Z
dcdateavailable2016-08-11T12:04:14Z
dcdateissued1936
dcidentifier000687062
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1679
dcformatextentxv, 319 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem České akademie věd a umění
dcsubjectczebibliografie
dcsubjectczeperiodika
dcsubjectczeČesko
dctitleczeBibliografie časopisectva v Čechách z let 1863-1895
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessxv, 319 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN