page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-10-26T14:16:18Z
dcdateavailable2020-10-26T14:16:18Z
dcdateissued[1950]
dcidentifier000304691
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18163
dcformatextent10 s.
dclanguagecze
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczeJugoslávie
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengYugoslavia
dctitleczeResoluce Národního shromáždění Federativní lidové republiky Jugoslavie o nespravedlívých a nepravdivých obžalobách proti FLRJ.
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2021-01-01