Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2021-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2020-10-26T14:16:18Z
dcdateavailable2020-10-26T14:16:18Z
dcdateissued[1950]
dcidentifier000304691
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18163
dcformatextent10 s.
dclanguagecze
dcpublisher[s.n.]
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczeJugoslávie
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengYugoslavia
dctitleczeResoluce Národního shromáždění Federativní lidové republiky Jugoslavie o nespravedlívých a nepravdivých obžalobách proti FLRJ.
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatial[S.l.]
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2021-01-01