SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorna, Richard
dcdateaccessioned2020-10-26T16:26:55Z
dcdateavailable2020-10-26T16:26:55Z
dcdateissued1937
dcidentifier000305771
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18187
dcformatextent5 s., 1 obr. příl.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Učené společnosti Šafaříkovy
dcsubjectczearcheologické nálezy
dcsubjectczeKelemantia (Slovensko : archeologická lokalita)
dcsubjectengexcavations (archaeology)
dctitleczeŘímský nález z okolí Celemantie
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01