SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMayr-Harting, Robert
dccontributoreditorDominik, Rudolf
dcdateaccessioned2020-10-27T10:11:51Z
dcdateavailable2020-10-27T10:11:51Z
dcdateissued1922
dcidentifier000308690
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18243
dcformatextentxi, 242 s.
dclanguagecze
dcpublisherBarvič & Novotný
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní skutečnosti
dcsubjectczeprávnické osoby
dcsubjectczesubjekty práva
dcsubjectczevěcná práva
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglegal facts
dcsubjectengjuristic persons
dcsubjectengrights in rem
dctitleczeSoustava občanského práva. Kniha prvá, Nauky obecné
dctitlealternativeczeNauky obecné
dctitlealternativecze§ 1-158
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2022-01-01