SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMayr-Harting, Robert
dcdateaccessioned2020-10-27T10:22:01Z
dcdateavailable2020-10-27T10:22:01Z
dcdateissued1926
dcidentifier000308691
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18247
dcformatextentxii, 147 s.
dclanguagecze
dcpublisherBarvič & Novotný
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczeděti
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczemanželství
dcsubjectczeopatrovnictví
dcsubjectczeporučenství
dcsubjectczepráva dětí
dcsubjectczerodiče
dcsubjectczerodičovská práva
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengchildren
dcsubjectengmarriage law
dcsubjectengmarriage
dcsubjectengcustodianship
dcsubjectengguardianship
dcsubjectengchildren’s rights
dcsubjectengparents
dctitleczeSoustava občanského práva. Kniha čtvrtá, Právo rodinné
dctitlealternativeczePrávo rodinné
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN