SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMayr-Harting, Robert
dcdateaccessioned2020-10-27T10:26:57Z
dcdateavailable2020-10-27T10:26:57Z
dcdateissued1927
dcidentifier000308692
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18251
dcformatextentviii, 143 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczezávěti
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenginheritance and succession
dcsubjectengtestaments
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeSoustava občanského práva. Kniha pátá, Právo dědické
dctitlealternativecze§ 509-572
dctitlealternativeczePrávo dědické
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN