Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2075-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBič, Miloš
dcdateaccessioned2020-10-30T13:26:39Z
dcdateavailable2020-10-30T13:26:39Z
dcdateissued1948
dcidentifier000372651
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18391
dcformatextent462 s.
dclanguagecze
dcpublisherHusova československá evangelická fakulta bohoslovecká
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczekřesťanství a judaismus
dcsubjectczeorientální civilizace
dcsubjectczePalestina
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengChristianity and Judaism
dcsubjectengoriental civilization
dctitleczePalestina od pravěku ke křesťanství. I., Země a lid
dctitlealternativeczeZemě a lid
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2075-01-01