Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2027-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKudrnovský, Alois
dcdateaccessioned2020-11-09T08:01:32Z
dcdateavailable2020-11-09T08:01:32Z
dcdateissued1947
dcidentifier000493271
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18639
dcformatextent78 s.
dclanguagecze
dcpublisherCyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba
dcsubjectczenáboženská víra
dcsubjectczecírkve
dcsubjectczeeklesiologie
dcsubjectczeKatolická církev
dcsubjectczeJežíš Nazaretský
dcsubjectengreligious faith
dcsubjectengchurches
dcsubjectengecclesiology
dcsubjectengCatholic Church
dctitleczeKristus a církev. I., Okružní list Pia XII. O tajemném těle Ježíše Krista a o našem v něm
dctitlealternativeczeOkružní list Pia XII.
dctitlealternativeczeO tajemném těle Ježíše Krista a o našem v něm
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2027-01-01