page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2020-11-20T13:08:13Z
dcdateavailable2020-11-20T13:08:13Z
dcdateissued[1920]
dcidentifier000320946
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19243
dcformatextent76 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem J. Bř. Hůrka
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedůchodové pojištění
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengpension insurance
dctitleczeZákon o pensijním pojišťování soukromých zřízenců, podle novely ze dne 5. února 1920 sb. z. a n. č. 89., kterou se mění některá ustanovení zákona o pensijním pojištění (zákona z 16./XII. 1906 č. 1. ř. z. z r. 1907 a cís. nařízení z 25./VI. 1914 č. 138. ř. z.), s přijatými resolucemi a s výkladem a vysvětlivkami
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptionedition2. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN