SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, František
dcdateaccessioned2020-12-02T16:28:47Z
dcdateavailable2020-12-02T16:28:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19375
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanský zákon
dcsubjectczeobchodní zákon
dcsubjectczetrhová smlouva
dcsubjectczekupní smlouva
dctitleczeO hlavních rozdílech ustanovení občanského a obchodního zákona o trhové smlouvě
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CeskePravo/12-1930-5/#1
dcdescriptionpagination33-36
dcdescriptionpdfpagerange1-4