SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2020-11-25T16:17:35Z
dcdateavailable2020-11-25T16:17:35Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19979
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo životního prostředí
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectengenvironmental law
dcsubjectengland law
dcsubjectengcivil law
dctitleczeNároky vlastníka souboru velkého majetku pozemkového na zabranou půdu
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/VedeckaRocenka/6-1927-1/#5
dcdescriptionpagination107-131
dcdescriptionpdfpagerange1-25