SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBaxa, Bohumil
dcdateaccessioned2020-11-23T09:46:03Z
dcdateavailable2020-11-23T09:46:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20038
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczezákonodárné orgány
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectenglegislative bodies
dctitleczeVývoj a dnešní stav myšlenky zastupitelské ve sborech zákonodárných
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/VedeckaRocenka/1-1922-1/#5
dcdescriptionpagination61-76
dcdescriptionpdfpagerange1-16