page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKlecanda, Vladimír
dcdateaccessioned2016-08-11T12:11:43Z
dcdateavailable2016-08-11T12:11:43Z
dcdateissued1918
dcidentifier000293644
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/208
dcformatextent86 s.
dclanguagecze
dcpublisherV. Klecanda
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczezemské desky
dcsubjectczezemské právo
dctitleczeObnovení desk zemských po požáru r. 1541
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccess86 s.