SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPleskot, Jiří
dcdateaccessioned2020-11-30T08:56:47Z
dcdateavailable2020-11-30T08:56:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20914
dclanguagecze
dcsubjectczepojištění
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectczezaměstnání
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectenginsurance
dcsubjectengsocial insurance
dcsubjectengemployment
dcsubjectengjudgments
dctitlePřehled judikatury sociálně pojišťovací (zák. č. 221/24 ve zn. nov. č. 184/28) : (3. pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PracovniPravo/10-1931-10/#4
dcdescriptionpagination111-112
dcdescriptionpdfpagerange1-2