SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPleskot, Jiří
dcdateaccessioned2020-11-30T09:18:54Z
dcdateavailable2020-11-30T09:18:54Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20935
dclanguagecze
dcsubjectczepojištění
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectczezaměstnání
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectenginsurance
dcsubjectengsocial insurance
dcsubjectengemployment
dcsubjectengjudgments
dctitleczePřehled judikatury sociálně pojišťovací (zák. 221/24 ve znění zák. 184/28) (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/10-1931-12/#2
dcdescriptionpagination139-140
dcdescriptionpdfpagerange1-2