SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:29:20Z
dcdateavailable2020-11-30T09:29:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20971
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczez rozhodnutí ve věcech pracovních, Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích, Rozhodnutí soudů nižších stolic, Poznámky.
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PracovniPravo/11-1932-4/#2
dcdescriptionpagination41-48
dcdescriptionpdfpagerange1-8