SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLanger, Leopold
dcdateaccessioned2020-11-30T09:52:49Z
dcdateavailable2020-11-30T09:52:49Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21198
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní soudy
dcsubjectczenáhrada mzdy
dcsubjectczepřísedící u soudu
dcsubjectenglabor courts
dcsubjectengcompensation of wages
dctitleczeNáhrada ušlého výdělku přísedícím pracovních soudů ze stavu zaměstnanců s pevným měsíčním platem
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PracovniPravo/13-1934-9/#1
dcdescriptionpagination121-122
dcdescriptionpdfpagerange1-2