SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2020-11-30T09:59:22Z
dcdateavailable2020-11-30T09:59:22Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/21332
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabour law
dcsubjectengcourt rulings and decisions
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZ rozhodnutí ve věcech pracovních, Z rozhodnutí ve věcech sociálně pojišťovacích, Rozhodnutí soudů nižších stolic, Poznámky.
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PracovniPravo/15-1936-1/#3
dcdescriptionpagination7-16
dcdescriptionpdfpagerange1-10