SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2021-01-08T14:15:42Z
dcdateavailable2021-01-08T14:15:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23331
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectczežupní zřízení
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengpublic administration
dctitleczeNástin župního zřízení
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/20-1920-1/#2
dcdescriptionpagination25-34
dcdescriptionpdfpagerange1-10