SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-01-11T10:46:19Z
dcdateavailable2021-01-11T10:46:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23435
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeobčanské právo hmotné
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengsubstantive civil law
dcsubjectengcivil law
dctitleczePrávní postavení majitelů pozemků na území československé republiky, pokuď jsou tito majitelé státními občany německými a pokud pozemky ty podléhají § 1 zákona ze dne 16. dubna 1919 čís. 387 Sb. z. a nař. (zákona záborového)
dctypeArticle
munipositionnumber15
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/22-1922-2/#15
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination379-392
dcdescriptionpdfpagerange1-14