SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrčmář, Jan
dcdateaccessioned2021-01-11T10:46:19Z
dcdateavailable2021-01-11T10:46:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23436
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengcorporation law
dctitleczeUstanovení o hodnotě a ceně v občanském zákonníku a jejich poměr k některým otázkám současným
dctypeArticle
munipositionnumber10
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/22-1922-2/#10
dcdescriptionpagination306-324
dcdescriptionpdfpagerange1-19