SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLappo, J. J.
dcdateaccessioned2021-01-11T10:55:09Z
dcdateavailable2021-01-11T10:55:09Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23522
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeLitva
dcsubjectczePolsko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengLatvia
dcsubjectengPoland
dctitleczeZákladní zákony velikého knížectví litevského a Polsko po lublínské unii
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/23-1923-3/#2
dcdescriptionpagination313-344
dcdescriptionpdfpagerange1-31