SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVernadskij, Jiří
dcdateaccessioned2021-01-11T11:03:52Z
dcdateavailable2021-01-11T11:03:52Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23555
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeRusko
dcsubjectczetrestní právo
dcsubjectczenáhrada újmy
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengRussia
dcsubjectengcriminal law
dcsubjectengreparations
dctitlecze"Dijaka vira" a "ljudskaja vira" v staroruském právu
dctypeArticle
munipositionnumber3