SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVolf, Josef
dcdateaccessioned2021-01-11T11:15:06Z
dcdateavailable2021-01-11T11:15:06Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/23671
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeměstská práva
dcsubjectczeČeské království
dcsubjectczePraha
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcity ​​rights
dcsubjectengKingdom of Bohemia
dcsubjectengPrague
dctitleczeŽádost purkmistra a konšelů Starého města Pražského o vydání městských práv král. Českého
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/25-1925-2/#7
dcdescriptionpagination207-209
dcdescriptionpdfpagerange1-3