SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKojecký, Jiří
dcdateaccessioned2021-02-23T11:12:10Z
dcdateavailable2021-02-23T11:12:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24830
dclanguagecze
dcsubjectczeuznání států
dcsubjectczeuznání států
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectengrecognition of states
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectenginternational law
dctitleczeO uznání ve smyslu práva mezinárodního
dctypeArticle
munipositionnumber2