SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNeubauer, Zdeněk
dcdateaccessioned2021-03-01T09:34:29Z
dcdateavailable2021-03-01T09:34:29Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25024
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectczeopravné prostředky v občanském soudním řízení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengsocial insurance
dcsubjectengcivil remedies
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeOpravné prostředky v sociálním pojištění podle zákona z 9. října 1924 č. 221
dctypeArticle
munipositionnumber2